Çeviri_TavsiyeleriStil

Dil adlarına gelen ekler

Türkçede, İngilizcenin, Fransızcadan yazılır.

Diller yapım ekleriyle türemiş sözcüklerdir. Örneğin, kök Türk, -çe ekiyle Türkçe yapılıyor. Yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri de ayrı yazılmıyor. Bu nedenle bitişik.

Ülkeler için durum farklı. Türkiye’de, İngiltere’nin, Fransa’dan yazmak gerekiyor. Çünkü özel isimlere gelen çekim ekleri ayrılıyor.

Bu biraz kafa karıştırıcı, evet. Ama Türk Dil Kurumunun kılavuzları böyle söylüyor ve dil adları her ne kadar büyük harfle başlasalar da türemiş sözcükler oldukları için aldıkları ekler bitişik yazılıyor.

İtiraz edenler dil adlarının türemiş dahil olsalar, kendi başlarına birer özel isim olduğunu dile getiriyorlar. Ama, örneğin, Türkçe bir kavramsa şayet, Türklük, Türkleşme de birer kavram. Türkleşmenin derken -nin ekini ayırmıyorsak, Türkçenin derken de ayırmamalıyız.